Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui Site (www.oamenisiindustrii.ro), sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site (www.oamenisiindustrii.ro) sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul www.oamenisiindustrii.ro, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și GIDCO SMART BUSINESS SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

 

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând toate textele și imaginile ("Conținut") sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al GIDCO SMART BUSINESS SRL. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marca înregistrată și neînregistrată a GIDCO SMART BUSINESS SRL sau ale altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute in Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conținutului". De asemenea, vă informăm că GIDCO SMART BUSINESS SRL își va asigura și va impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este cazul, la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

 

3. Utilizarea Site-ului

GIDCO SMART BUSINESS SRL acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:

Puteți descărca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al GIDCO SMART BUSINESS SRL.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. GIDCO SMART BUSINESS SRL va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății GIDCO SMART BUSINESS SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului;

 

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

 

5. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât GIDCO SMART BUSINESS SRL. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. GIDCO SMART BUSINESS SRL nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

 

6. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

GIDCO SMART BUSINESS SRL poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștință Condițiile de Utilizare actualizate.

7. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.